Project  Maria  Major XX

 


 Voortgang31 januari 2020

Het schetsontwerp is gepresenteerd en beoordeeld bij de gemeentelijke "BInG"-toets (beheer-inrichting-gebruik).

Dit is voor ons een eerste officiële toets, of we voldoen aan alle eisen voor technische en veiligheidsnormen voor de openbare ruimte. Hoewel veel details nog niet zijn ingevuld, weten we nu dat we verder kunnen en krijgen we aanwijzingen voor verdere invulling.

Ons plan is nu formeel een "Functioneel Ontwerp"!

Het volledige plan kunt u downladen onder het menu-item "plan"


12 december 2019

Het concept schetsontwerp is gepresenteerd bij het "gebiedsteam binnenstad", een belangrijk overlegorgaan voor alle plannen in de binnenstad.

We hebben een prachtige maquette bij ons, en het gebiedsteam gaat unaniem akkoord!22 november 2019

Regenwater!

Dankzij De KNHM foundation krijgen we ondersteuning  om "duurzaam omgaan met water" in ons plan te realiseren. Complexe materie, temeer daar wij op archeologisch interessante bodem bezig zijn...

Het ingenieursbureau Arcadis gaat ons ondersteunen om de gunstigste oplossing te vinden, waarbij wij zo min mogelijk leidingwater hoeven te gebruiken voor de tuin, en hopelijk ook regenwater in de grond terug kunnen laten vloeien.12 oktober 2019

Voltooiing vervolg-enquête.

Het volledige verslag van ons 1e draagvlakonderzoek vindt u hier:

verslag draagvlakonderzoek
Draagvlakonderzoek.pdf (359.07KB)
verslag draagvlakonderzoek
Draagvlakonderzoek.pdf (359.07KB)


24 september 2019

Vervolg draagvlakonderzoek: inloopmiddag en start 2e enquête.


Ondanks het uiterst beroerde weer gingen zo'n zestig mensen met ons in discussie!

 


8 september 2019

Afsluiting mini-enquête. 275 mensen hebben de enquête ingevuld.


Deze minienquete is de eerste stap in ons draagvlakonderzoek.

27 augustus 2019

De afspraken en randvoorwaarden zijn neergelegd in een overeenkomst tussen de gemeente Utrecht en de (recent opgerichte) Stichting Pandhof Sinte Marie. De overeenkomst is feestelijk ondertekend door de wethouder en de stichting. Tevens gaat de "minienquête van start.

handtekening van de wethouderDe bijna voltallige werkgroep, met mascotte én wethouder Anke Klein