Project  Maria  Major XX

 


 Voortgang


!7 oktober 2020:

Informatiemiddag voor de buurt en op bezoek bij de ORKA!

Buurtbewoners houd de brievenbus in de gaten, rond 1 oktober valt de uitnodigng in de bus.12 september 2020

Open monumentendag

In het kader van de open tuinen/open monumentendag zijn wij 12 september met een informatiestand op het plein aanwezig.

Er waren vertellers en er was muziek, onder andere door Lemonaki:
31-8-2020

Start van onze crowdfunding campagne

Vanaf nu kunnen wij geld ontvangen via "voor je stadsie", een speciale Utrechtse crowdfunding site:

https://www.voorjestadsie.nl/mariamajorxx

Natuurlijk izjn directe donaties ook welkom, op ons eigen banknummer:

NL73 RBRB 0783 0098 79

tnv Stichting Pandhof Sinte Marie te Utrecht

Alvast hartelijk dank voor uw steun!


19 augustus 2020, een tijdelijk informatiebord

Om ervaring op te doen met informatieborden hebben we alvast het vrijwel onleesbare oude bord overgeplakt met een fris nieuw bord. Zien hoe wereld-proof het is.

Wij horen graag uw mening!15 juni 2020, proefboringen in de pandhof

In de hoop meer te kunnen zeggen over de mogelijkheid van infiltratie van regenwater in de (diepere) bodem, hebben we twee vrienden bereid gevonden om een paar proefboringen te doen. Natuurlijk staat archeologie er met de neus boven op.

Weinig archeologische vondsten, en ook de metingen leveren weinig zekerheid. Maar wie weet komt er een vervolg...


14 mei 2020, op bezoek bij Ton Kalle, beeldhouwer en fonteinenbouwer

Voorzichtig hebben we toch weer een werk-afspraak gemaakt. Een kleine delegatie bracht een bezoek in de open lucht op het erf van Ton Kalle in Amsterdam.

Zijn groot-stenige werken spreken aan en wij willen serieus bekijken of een werk van hem op jet MM-plein te realiseren is. Alternatief zou een eigen ontwerp kunnen zijn, een "lange weg naar beneden", een spiralende waterloop.

twee voorzichtige impressies:april 2020, Corona-stilte

Helemaal stilzitten deden we niet, maar er waren genoeg redenen om even niet met mensen af te spreken of elkaar te ontmoeten. Even geduld...3 maart 2020, er zij licht.

Er komt beweging in de plannen voor de verlichting! de ORKA, OKK en Stichting Monumentenbezit gaan dit onderdeel van ons plan ondersteunen. Atelier LEK krijgt de opdracht om een sober lichtplan op te stellen en uit te voeren. Het belangrijkst is natuurlijk dat de kloostergang sfeervol uitgelicht wordt. Het groen gunnen we zoveel mogelijk nachtrust.

Overigens is die verlichting al heel lang een belangrijk onderdeel. Onderstaande foto werd gemaakt in september 1930, toen vond er een bijzondere lichtweek plaats ter gelegenheid van de opening van het tweede jaarbeursgebouw. Dit licht was destijds een huzarenstukje!31 januari 2020, door de BinG

Het schetsontwerp is gepresenteerd en beoordeeld bij de gemeentelijke "BInG"-toets (beheer-inrichting-gebruik).

Dit is voor ons een eerste officiële toets, of we voldoen aan alle eisen voor technische en veiligheidsnormen voor de openbare ruimte. Hoewel veel details nog niet zijn ingevuld, weten we nu dat we verder kunnen en krijgen we aanwijzingen voor verdere invulling.

Ons plan is nu formeel een "Functioneel Ontwerp"!

Het volledige plan kunt u downladen onder het menu-item "plan"

 


12 december 2019, naar het gebiedsteam

Het concept schetsontwerp is gepresenteerd bij het "gebiedsteam binnenstad", een belangrijk overlegorgaan voor alle plannen in de binnenstad.

We hebben een prachtige maquette bij ons, en het gebiedsteam gaat unaniem akkoord!22 november 2019

Regenwater!

Dankzij De KNHM foundation krijgen we ondersteuning  om "duurzaam omgaan met water" in ons plan te realiseren. Complexe materie, temeer daar wij op archeologisch interessante bodem bezig zijn...

Het ingenieursbureau Arcadis gaat ons ondersteunen om de gunstigste oplossing te vinden, waarbij wij zo min mogelijk leidingwater hoeven te gebruiken voor de tuin, en hopelijk ook regenwater in de grond terug kunnen laten vloeien.12 oktober 2019

Voltooiing vervolg-enquête.

Het volledige verslag van ons 1e draagvlakonderzoek vindt u hier:

verslag draagvlakonderzoek
Draagvlakonderzoek.pdf (359.07KB)
verslag draagvlakonderzoek
Draagvlakonderzoek.pdf (359.07KB)


24 september 2019

Vervolg draagvlakonderzoek: inloopmiddag en start 2e enquête.


Ondanks het uiterst beroerde weer gingen zo'n zestig mensen met ons in discussie!

 


8 september 2019

Afsluiting mini-enquête. 275 mensen hebben de enquête ingevuld.


Deze minienquete is de eerste stap in ons draagvlakonderzoek.

27 augustus 2019

De afspraken en randvoorwaarden zijn neergelegd in een overeenkomst tussen de gemeente Utrecht en de (recent opgerichte) Stichting Pandhof Sinte Marie. De overeenkomst is feestelijk ondertekend door de wethouder en de stichting. Tevens gaat de "minienquête van start.