Project  Maria  Major XX

 


FinanciënTijdlijn en financiering

Eind 2019 was het schetsontwerp en de eerste financiële raming klaar. Op basis van dit ontwerp volgt een overlegronde met de gemeente Utrecht, de omwonenden en aangrenzende bedrijven en instellingen. Na de gemeentelijke toetsing wordt het ontwerp uitgewerkt tot een definitief ontwerp: een gedetailleerd ontwerp dat wederom getoetst moet worden aan de gemeentelijke randvoorwaarden. Natuurlijk wordt ook die ontwerpstap besproken met zowel gemeente als belanghebbenden en gebruikers. Tot slot neemt de gemeente de realisatie van het ontwerp en het beheer op zich. De pandhoveniers (de werkgroep die op dit moment de tuin in de pandhof onderhoudt) zullen ook het groen op en aan het plein onderhouden.


De gemeente reserveert in de begroting een substantieel bedrag voor het plein. Er is veel geld nodig om onze ambities te realiseren omdat we met het ontwerp en de te gebruiken materialen kwaliteit willen leveren. Er is nog geen volledige dekking voor de kosten van dit plan.


Op dit moment worden bedrijven, fondsen en uiteraard onze directe ‘buren’ benaderd. We bespreken het schetsontwerp en vragen hen een bijdrage te leveren in de kosten.


Niet te vergeten:

Ons Banknummer: NL73 RBRB 0783 0098 79

tnv Stichting Pandhof Sinte Marie te Utrecht


Download ons financieel jaarverslag over 2019:

Ons financieel jaarverslag over 2019:
financieel verslag 2019.pdf (572.4KB)
Ons financieel jaarverslag over 2019:
financieel verslag 2019.pdf (572.4KB)