Project  Maria  Major XX

 

  

 Maria Major XX 


    Aan de verbindingsroute tussen Utrecht Centraal en de Dom ligt - aan de Mariaplaats - een groen juweel, de Pandhof Sinte Marie. Naast de middeleeuwse tuin bij de kloostergang ligt een plein, waar ooit de bijbehorende Maria Major kerk stond.

    De vrijwilligers die de tuin onderhouden hebben het initiatief genomen het plein en vooral de toegangen grondig op te knappen en te vergroenen.
Het project Maria Major XX is een initiatief van 

Stichting Pandhof Sinte Marie.Planpresentatie en bijzondere excursie op 14 november!


Deze excursie was oorspronkelijk gepland op 17 oktober maar is uitgesteld wegens Corona...

Graag nodigen wij buurtbewoners en andere betrokkenen uit om mee te kijken en te praten bij de ontwikkeling van ons plan.


Wij gaan op bezoek bij onze directe buren, de Oud Rooms Katholieke Aalmoezenierskamer. We krijgen in kleine groepjes een korte rondleiding en aansluitend kunt u de plannen zien en met ons bespreken.


Aanmelden voor dit evenement is strikt noodzakelijk, omdat wij de groepen moeten kunnen indelen. Stuur met deze knop een mailtje naar:

Stichting Pandhof Sinte Marie

Vermeld uw contactgegevens en geef aan welke tijd uw voorkeur heeft (geen voorkeur mag ook!). U krijgt van ons een bevestiging.

De keuzetijden zijn: 15.00 u. 15.20 u. 15.40 u. 16.00u. 16.20 u. 16.40 u.


Wij verheugen ons op deze middag!

Het bestuur van de Stichting,

Marieke, Emma, Claudia en Lies